Technische onderzoeken op de praktijk:


EEG

Elektro-encefalogram: registratie van de elektrische activiteit van de hersenen.

Duur: 30 minuten

Niet pijnlijk

EMG

Elektromyografie: meting van de elektrische activiteit van de spier of de zenuw die de spier aanstuurt.

Duur: afhankelijk, 15 tot 45 minuten, indien uitgebreid tot 90 minuten.

EP - Geëvoceerde potentialen

Bij een VEP (visueel geëvoceerde potentialen) registreren we het elektrisch antwoord na visuele stimulatie door het plaatsen van elektroden op het hoofd.

Duur: 10 minuten

 

Een ABR (hersenstampotentialen) is gelijkaardig aan een VEP, maar dan met auditieve stimulatie.

Duur: 15 minuten

 

SSEP (somatosensorisch geëvoceerde potentialen): registratie van het elektrisch antwoord na kleine schokjes op de polsen of aan de enkels (sensorische stimulatie van de zenuw)

Duur: afhankelijk, 20 tot 45 minuten

Lichte schokjes