TMST - Transmuraal MS-Team


Het Transmuraal Multiple Sclerose Team is een zorgprogramma opgestart vanuit het NMSC (nationaal multiple sclerose centrum).

Het MS-team is opgericht om personen met MS te begeleiden op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak. De noden van personen met MS worden afgetoetst aan de hand van een multidisciplinaire screeningsraadpleging waardoor een gericht ambulant zorgprogramma kan opgesteld worden.

 

Als MS-patiënt in opvolging bij een van onze artsen kan je doorverwezen worden naar de multidisciplinaire raadpleging als de arts dit een meerwaarde vindt voor jouw zorgtraject en als je nog niet opgenomen bent in een ander revalidatieprogramma of -centrum.

 

Het programma gaat verder op de noden en vragen van de patiënt. Tijdens één consultatie is er een contact voorzien met een neuroloog, revalidatiearts, verpleegkundige, kinesitherapeut, sociaal assistent en diëtist. De resultaten worden achteraf besproken door het team om vervolgens te bepalen welk zorgprogramma een antwoord kan bieden op de individuele vragen of noden van de patiënt. Dit wordt besproken met de patiënt en daarop kiest de patiënt het zorgprogramma dat hij/zij wenst.