Toestemming of volmacht geven


Aanstellen vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger

Voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger met bijkomende informatie rond patiëntenrechten.


Toestemming patiënt

Om toestemming te verlenen aan onze dienst om gegevens op te vragen bij externe instellingen.


Volmacht afhalen medische documenten

Om documenten (verslagen ed.) af te halen voor een patiënt.


Volmacht afhalen medische documenten door ouders

Om als ouder documenten met medische gegevens over een kind af te halen.